Go-on services s.r.o. - Logo
 • Návrhy komínu
 • Dodávky a montáže
 • Prodej komínů
 • Revizní zprávy
 • Pravidelné prohlídky
 • Výpočty, čištění, konzultace...

Ceník

Služba Samostatně Spolu s kontrolou
Kontrola a čištění komínů pro všechny paliva se zápisen 850,00 Kč Cena za 1 komínový průduch
Další komínový průduch v objektu 550,00 Kč Cena za 1 komínový průduch
Kontrola a posouzení přisávaného vzduchu ke spotřebiči 550,00 Kč 150,00 Kč Cena za položku, pouze součástí kontroly
Likvidace tuhých částí spalování nebezpečný odpad (saze, popel, dehty) - 200Kč/450Kč cena za 10l dle deklarace odpadu
Prohlídka spalinové cesty endoskopem 550,00 Kč 150 Kč cena za 15 minut
Prohlídka spalinové cesty inspekční kamerou bez záznamu 750,00 Kč 650,00 Kč
Prohlídka spalinové cesty inspekční kamerou se záznamem 850,00 Kč 750,00 Kč
Frézování dehtů, kruhové do průměru 150mm 650,00 Kč cena za 1 bm
Frézování dehtů, kruhové do průměru 200mm 800,00 Kč cena za 1 bm
Frézování zdiva, kruhové 1400,00 Kč cena za 1 bm
Zaměření pro tříplášť, nový komín, vložkování a zpracování cenové nabídky  580,00 Kč Cena za 1 hodinu v kraji Vysočina nepřiúčtováváme dopravu
Výchozí revize spalinové cesty dle ČSN 73 4201:2010 včetně technické zprávy 1 800,00 Kč Cena za 1 komínový průduch
Tlaková zkouška N1, N2 2 100,00 Kč Cena za jedno měření
Tlaková zkouška P1, P2, 2 600,00 Kč Cena za jedno měření
Pasportizace 750,00 Kč Cena za 1 hodinu na osobu
Kouřová zkouška pomocí dýmovnice 750,00 Kč Cena za položku součástí kontroly, revize.
Zkouška komínového tahu + měření 650,00 Kč Cena za položku součástí kontroly, revize. Komín musí být vyčištěný.
Příplatek za zhoršený přístup pomocí dlouhého žebříku max. 10m 150,00 Kč Cena za položku
Měření malých zdrojů znečištění ovzduší pro plynná paliva 1 240,00 Kč Cena za položku
Měření malých zdrojů znečištění ovzduší pro pevná paliva 2 340,00 Kč Cena za položku
Práce prováděné horolezeckou technikou 1 500,00 Kč Cena za 1hod/osoba
Výpočet spalinové cesty pro jeden spotřebič 750,00 Kč
Výpočet spalinové cesty pro více spotřebičů 1 450,00 Kč
Doprava 15,00 Kč Cena za 1 km


Ceník platný do 31. 12. 2019

Kontaktní údaje:

Go-on services s.r.o.

Stavbařů 3750/20

Jihlava

58601

Česká republika


Telefon:728 335 533

E-mail:info@go-on.cz

Nabízíme:

 • Návrh vhodného komínu
 • Prodej komínových systémů
 • Dodávku a montáž
 • Revizní zprávy
 • Pravidelné prohlídky
 • Čištění spalinové cesty
 • Tahový výpočet

Členství a osvědčení

Moravské kominické společenstvo Almeva Heluz